Bilete

Perfekt avslutning på LNU-våren: Halde føredrag på sumarleiren til @Pressrbu om stemmerett for 16-åringar. Takk for gode spørsmål og diskusjonar! No skal det bli godt med nokre rolege veker før hausten og @Arendalsuka byrjar #pressleir #stemmerett16 #ferie #leiarlivet

Perfekt avslutning på LNU-våren: Halde føredrag på sumarleiren til @Pressrbu om stemmerett for 16-åringar. Takk for gode spørsmål og diskusjonar! No skal det bli godt med nokre rolege veker før hausten og @Arendalsuka byrjar #pressleir #stemmerett16 #ferie #leiarlivet
Bilete

I dag var eg på #EOdagene til Elevorganisasjonen for å snakke om kva som er samfunnsmandatet til ungdomsorganisasjonane og korleis det er for ungdom å påverke samfunnet. Topp publikum, ser fram til å kome attende på onsdag for ny innleiing #låneinLNUar #leiarlivet

I dag var eg på #EOdagene til Elevorganisasjonen for å snakke om kva som er samfunnsmandatet til ungdomsorganisasjonane og korleis det er for ungdom å påverke samfunnet. Topp publikum, ser fram til å kome attende på onsdag for ny innleiing #låneinLNUar #leiarlivet
Bilete

I dag har eg prøvd å gjere endringar i brannmuren til LNU saman med generalsekretær. Så langt er stillinga 12-1 til routeren. Ingen skal seie at #leiarlivet ikkje er variert

I dag har eg prøvd å gjere endringar i brannmuren til LNU saman med generalsekretær. Så langt er stillinga 12-1 til routeren. Ingen skal seie at #leiarlivet ikkje er variert